Plåster för hälsan

Plåster för hälsan

Förbli ung medan du åldras!


En ny era är född inom hälsa och välmående.

Där det nya möter det gamla - Nanoteknik som används via akupunkturschemat i kroppen.


Lifewaves plåster för hälsan


Den allra mest naturliga lösningen, utan tillsatser av några främmande ämnen utifrån, vare sig biologiska eller kemiska tillsatser.

Det som händer är att när plåstret aktiveras av kroppens infravärme, skickas information till kroppen i form av vibrerande energi, som aktiverar kroppens egen kapacitet att t.ex. producera eget Glutatione, Carnousine och Melatonin eller lösa upp blockeringar i bioenergiflödet…

Genom att få kroppen att hjälpa sig själv och få kroppen att använda sin egen kapacitet fullt ut, så leder detta till att reducera den åldringsprocess som vi är vana att acceptera och öka det skydd som kroppen behöver för att bibehålla hälsa och balans. Detta är precis det som händer med vissa av solens strålar, som aktiverar och hjälper oss att producera eget D vitamin.

Visste du att dina celler är som batterierna i en elektrisk apparat?

Ta en ficklampa t ex, om batterierna skulle bli oxiderade eller fulla med smuts, skulle effekten från batteriet bli sämre, vilket skulle göra att ficklampan fick mindre kraft och skulle lysa sämre. Om batterierna rengörs så lyser ficklampan starkt igen.

Det fungerar precis likadant med våra celler. De är också elektriskt laddade och jobbar tillsammans med varandra. Precis som all annan levande materia i universum så består den mänskliga kroppen av vibrerande energi (Qi). Vi lever tack vare vår bioenergi (Qi).

Men det gör också att om vår bioenergi (Qi) störs eller vibrerar långsammare, påverkar det vårt mående negativt, vi blir svagare och åldringsprocessen av cellerna tar överhand. Sänkts vibrationen i bioenergin under en speciell nivå kan dörrarna öppnas för olika sjukdomsbilder som t ex Parkinsons, Alzheimers, cancer eller någon annan ”tyngre” sjukdom.

Skulle vi däremot kunna hålla vår bioenergi (Qi) i balans, på sitt maximum, skulle kroppens immunförsvar göra sitt jobb. Detta skulle innebära att vi inte skulle behöva åldras på det sätt som vi annars skulle förvänta oss att göra och i större grad hålla allvarligare symptomer och sjukdomar ifrån oss.

Vi skulle bara helt enkelt nå slutet (definitivt senare än vanligt) i total balans, med en känsla av välmående, utan alla obalanser och symptom som följer med det åldrandet som vi idag är vana att se som normalt.

Vår kropps egen läkningsförmåga är helt enastående, den fråga vi kan ställa oss är bara om vi har kontakt med läkningsförmågan eller om den är blockerad. Tyvärr är det många saker som gör att vi inte är i kontakt med kroppens egen läkande kapacitet (tyvärr alltför många orsakade av oss själva). Resultatet blir att våra kroppar mister förmågan att skydda sig själv mot tex. fria radikaler, som är direkta fiender mot våra celler och förmågan att begränsa gifter, som kroppen utsätts för och  som i sin tur är en av orsakerna till att vår bioenergin störs eller blir blockerad.

Vi utsätts för ett oerhört stort antal toxiner (gifter) från saker vi äter eller som vi får i oss på annat sätt och/eller genom annan påverkan utifrån, gifter, som orsakar att energinivån i vår egen bioenergi (Qi) sänkts.

Vi börjar få i oss dessa toxiner redan från den första vaccinationen och dessa toxiner kan innehålla cancerframkallande ämnen. Toxiner gör att våra celler dör och de påverkar vårt lymfsystem, så att reningen av våra kroppar sänks och störningar av vår bioenergi (Qi) blir ett faktum. Störningar som startar andra störningar och när kroppen inte klarar av att hantera dem längre, så uppstår ett symptom, ett symptom som till slut kan ge ett sjukdomstillstånd.

Bland de naturliga molekyler som kroppen själv producerar för att skydda och reparera, vill vi fokusera på:

1. Glutatione ( en tripeptid, formad av Glutaminsyra, Cysteine och Glycin) är molekylernas molekyl och kanske den allra mest verkfulla molekylen att eliminera toxiner från kärnan av våra celler,( den har också förmågan att rena tungmetaller.) Vår kropp producerar eget Glutatione men från att vi har blivit 20-25 år, så börjar vår egen produktion att avta, för att vid 45-55års åldern ofta ha nått en alldeles för låg nivå, för attt ge kroppen ett fullvärdigt skydd. Hos människor som når en mycket hög ålder, 95 år och uppåt har det påvisats att dessa människors egen Glutationeproduktion inte gått ner på samma sätt som hos människor som lever kortare.


2. Carnousine är en annan mycket stark antioxidant, som också är en av de ursprungliga molekylerna i våra celler. Precis som med Glutatione så producerar vi Carnousine själva men inte så mycket så att det räcker till att ordentligt reparera cellerna, vilket leder till att cellerna börjar åldras


3. Melatonin (ofta kallat vårt sömnhormon, är mest känt som det centralhormon som styr och reglerar främst den biologiska rytmen men som även i viss mån påverkar nästan alla hormoner i kroppen). Tyvärr saknas detta drastiskt hos väldigt många människor vilket är mycket avgörande för vårt mående, då detta hormon är direkt avgörande för att vi ska kunna få en riktigt bra sömn., och dessutom så har detta hormon en direkt påverkar på vår åldringsprocess. För det som många av oss inte är medvetna om är att våra celler förnyas och återuppbyggs bara under en speciell fas av våra liv ...när vi sover vår djupsömn (deltasömnen) och tyvärr så är det så många som upp mot 80 % av västvärldens befolkning som har tappat denna fas av sin sömn. Det är oerhört viktigt för vårt välmående, att vi har tillgång till både djupsömnen (delta) och drömsömnen (den sk r.e.m (rapid eye movement) - sömnen under varje av våra återkommande 1,5 timmars sömncycler, för att vi ska kunna få kvalitetessömn, så att vi känner oss utvilade under dagtid, samt att kroppen får chans att reparea sig som den behöver.

Detta kan ge lite information för att förstå att Y-Age- plåstren, (Glutatione + Carnousine) och Silent Night (melatonin  som reglera hjärtats och sömnens rytm) hjälper kroppen att maximalt återhämta den negativa påverkan som vårt stressiga liv har på vår bioenergi.
De gör så att hela vårt system automatiskt reparerar sig själv, nyckeln till att alla system i vår kropp ska kunna jobba så bra de bara kan och sträva efter att återfå sin naturliga balans.

Vi är naturligtvis olika, vi har olika förutsättningar och vi har olika naturlig bashälsa, dvs de förutsättningar som vi är födda med och ingen kan ta för givet att få ett sjukdomsfritt liv. Men genom att använda plåstren kan de ge oss möjligheten, oavsett de olikheter som finns i botten hos oss, att få en större chans att få ett mer hälsosamt och längre liv, genom att vår kropp får chansen att använda sin kapacitet maximalt.

 

På toppen av detta, för att balansera och sedan underhålla balansen i det bioenergiska systemet (meridianerna) kan vi använda Energy Enchancer så får kroppen ytterligare hjälp att skapa ett balanserat tillstånd både fysiskt och psykiskt.

Våra behandlingar


650 kr/paket


Gå in och se mer på www.lifewavetraining.com


Hör av dig till mig vid beställning:


0708-343580 eller

maggan@unnadigmer.se


eller beställ själv på:

www.lifewave.com/kicsfeeling