Massage

Massage

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer 
Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte utförd bearbetning eller behandling av kroppens mjuka vävnader medelst rörligt tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna, men även apparater till hjälp.

Massagen har anor i många kulturer runt om i världen. Redan på 400-talet f.Kr. menade Hippokrates, som var en grekisk läkare, att läkare borde använda massage som ett komplement inom läkarvetenskapen. På 100-talet e.Kr. skrev Galenos, också han en grekisk läkare, en bok i ämnet om massagens helande verkan både i samband med skador och vissa sjukdomstyper.

Under slutet av 1500 talet fick massagen sitt riktiga fäste i Europa, då den franske läkaren Ambrosie Paré skrev om massagens betydelse inom läkekonsten.

Svensken Per Henrik Ling (1776-1839), mest känd som "den svenske gymnastikens fader", utvecklade det massagesystem som i dag går under rubriken svensk massage eller klassisk massage. Ling ville skapa en massageteknik som efterliknade rörelserna i den svenska gymnastiken och andra träningsformer för att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa en bättre balans mellan muskler och skelett. Med massage trycks och tänjs vävnaderna, särskilt muskler, blodkärl och hud.

Varför ska man ta massage?

Massage uppges påverka både kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation (smärtor och trötthet beror ofta på en lokal blodbrist som motverkas av massagen) och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas. Därför kan massage hjälpa kroppen att få en bättre genomströmning och cirkulation och släppa på blockeringar, som gör att smärta mm uppstår.

Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig Lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling. Massage bör däremot inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elakartade tumörer, åderbråck eller blodpropp, bakteriella inflammationer eller hudåkommor.

Våra behandlingar


Vi rekommender att kombinera Massage med Art Neuro, utifrån din kropps behov.

45 min   -   700 kr

60 min   -   800 kr

90 min   -   1200 kr

120 min   -   1600 kr


Du kan naturligtvis också välja endast massage, även om vi starkt rekommendera kombinationen.