Art Neuro

Art Neuro®
Har du gått länge med problem med värk i t ex rygg och nacke, men hittar ingenting som hjälper…?

Du kanske tycker att det är obehagligt att gå till kiropraktor eller naprapat för att korrigera ryggraden genom traditionella ”knäckningar”…

Ge dig själv möjligheten att prova en mjuk form av kiropraktik som kallas Art Neuro®

som hjälper kroppen att hjälpa sig själv.

Metoden hjälper kroppen att balansera obalanser i nervsignalerna till och från hjärnan, som uppkommer av att ryggraden inte ligger helt i sin naturliga balans.

Metoden innebär att genom små, lätta tryckningar, trigga igång kroppens egen reflex, att vilja vara i sin naturliga balans och då korrigerar kroppen sig själv, tillbaka till sitt rätta läge.

Metoden jobbar helt MED kroppen och resultaten har visat sig bli mycket bra.

Metoden lämpar sig ypperligt att kombinera med klassisk massage eller akupressurmassage, för att även ta hand om de muskel-spänningar, som uppstått genom obalansen i ryggraden.

 

Art Neuro®

är baserat på fyra enkla principer:  1. Kroppen har en inbyggd förmåga att läka sig själv.


  2. Nervsystemet är kroppens kontrollsystem. Allting som vi upplever och gör, medvetet eller omedvetet, regleras av nervsystemet.


  3. Nervsystemet kan få en störning. Störningen kommer att förändra vår syn på omvärlden, samt förändra vår respons till omvärlden. Det leder till kroppsliga och själsliga problem.


  4. Uppgiften för Art Neuro® terapeuten är att lokalisera och korrigera orsaken till störning på nervsystemet. Fokus ligger på att lokalisera och korrigera obalans i ryggraden som stör kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen.

Hitta balansen i din kropp

Art Neuro® är grundat på principen att kroppen har en inbyggd förmåga att korrigera och läka sina egna problem. En förutsättning för att kunna göra detta är att kroppens läkande processer får arbeta utan störningar från omgivningen eller inifrån kroppen. Nervsystemet kontrollerar direkt eller indirekt alla de processer som läker och upprätthåller kroppen. En störning i nervsystemet kan få katastrofala följder på hälsa, välmående och prestation.

 

Art Neuro® har som syfte att korrigera de störningar på nervsystemet som kommer från ryggraden och dess funktion.

 

För att hjälpa kroppen att korrigera nervsystemets funktion använder sig Art Neuro® terapeuten av lätta, bekväma och exakta tryckningar som minskar irritationen på nervsystemet och gör att kotpelarens muskler får möjlighet att justera de obalanser som gett upphov till irritation på nervsystemet.

 

Art Neuro® är utvecklat från ett antal mjuka kiropraktiska tekniker, men bör inte sammanblandas med det som många kiropraktorer praktiserar. Syftet med en kiropraktisk justering eller manipulation är att försöka ändra ryggradens struktur och därmed förbättra nervsystemets funktion. För att åstadkomma detta kan det ibland krävas en kraftig impuls vilket många uppfattar som obehagligt. Art Neuro® förbättrar nervsystemets funktion reflexmässigt och därmed kan din kropp själv inifrån justera det som är obalanserat.

Vad gör nervsystemet?

Nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen samt nervtrådarna som utgår från ryggraden som utgår från kroppens alla organ och celler.


Nervsystemet får information om omgivningen från kroppens olika typer av nerver, dvs syn, hörsel, smak, lukt och hudens känselnerver. Dessutom får hjärnan information om tillståndet inne i kroppen från en mängd olika sorters känselnerver som skickar information från muskler, leder, organ och bindväv, därutöver känner hjärnan av kroppens tillstånd på de kemikalier som finns i blodomloppet.


All denna information bearbetas av hjärnan och sedan skickas det iväg signaler för att göra nödvändiga korrigeringar i kroppens muskler och organ.


Om du har fått en störning i kommunikationen mellan kropp och hjärnan, så kommer varken din kropp eller hjärnan att fungera normalt. D.v.s. du kommer inte att kunna prestera optimalt fysiskt och psykiskt, du kommer lättare att bli sjuk och det kommer att vara svårare att bli frisk och återhämta dig.


Nervsystemet styr och kontrollerar kroppens alla funktioner och är essentiellt för att upprätthålla hälsa och välbefinnande.

Hur får man en störning på nervsystemet?

Ett obalanserat nervsystem leder till obalans i ryggraden. Orsak till obalans är indelat i tre kategorier:

  1. Fysisk stress: en nerv kan komma i kläm emellan skelettdelar eller spända muskler och bråck av olika slag. Detta kan ske pga. En fysisk skada som man kan ha fått plötsligt eller över en längre period.

  2. Kemisk stress: nerver kan irriteras eller på andra sätt påverkas av kemikalier. Under den här rubriken finns alla de ämnen som man vet påverkar nervsystemet negativt. T ex nikotin i cigarettrök, koffein i kaffe, alkohol. Även många mediciner förekommer i denna kategori, speciellt de som har till syfte att dämpa symptom(signaler från din kropp till din hjärna att något inte fungerar) t ex värktabletter.

  3. Psykisk stress: nervsystemets funktion påverkas naturligtvis av negativa eller positiva tankar och man kan även se det på t ex kroppshållning.

Det är viktigt att inse att en störning i kommunikationen mellan hjärna och kropp bidrar till andra störningar. Forskning visar entydigt att folk som mår dåligt fysiskt även mår psykiskt dåligt. Dessa människor röker och dricker mer alkohol och använder betydligt mer medicin för att lindra symptom. Eftersom nervsystemet är O-koordinerat skadar de sig mer. Art Neuro® kan hjälpa till att bryta denna negativa spiral.

Varför går så många omkring utan att vara medvetna om att de har obalanser i ryggraden?

Man kan inte själv alltid avgöra om man har en störning, man behöver t ex inte några speciella symptom. Enda sättet att veta är att man går till en Art Neuro®  terapeut, som gör kontroller på funktionen i ditt nervsystem samt din ryggrad. Det är viktigt att alla kollar upp sitt nervsystem regelbundet. Symptom är oberäkneliga. Ofta kan det ta lång tid innan man själv upplever symptom från störningar på nervsystemet

Hur lång tid tar det att korrigera en störning på nervsystemet? 

När en obalans uppstår i kroppen, t. ex när en kota ”hoppar” snett, så måste kroppen fungera ändå. Vad som händer då är, att kroppen bygger upp ett cellminne kring obalansen, där den bokstavligen övertygar sig själv om att det felaktiga läget är det rätta och vänjer sig vid det nya tillståndet och stänger av signalerna till smärtcentrat i hjärnan och sen ”har inte kroppen något problem längre...”!?. Detta för att klara av att leva och fungera med obalansen, som uppstått. Detta är ju naturligtvis inte så, problemet finns ju kvar och kroppen tar enormt mycket energi till att ”mörka” sitt problem och naturligtvis fortsätter den felaktiga belastningen på kroppen, med ofta fler problem som följd.

När korrigeringen sedan sker, med Art Neuro® (eller någon annan metod), så att kroppen korrigeras tillbaka till sin naturliga balans, så är ju kroppen inte längre ”trygg” i sin naturliga balans. Kroppen har ju lagt ner jättemycket kraft och möda på, att fungera i sitt felaktiga läge. Detta gör att kroppen, när personen återgår till sitt vanliga liv, eller får t ex massage, ”scannar” av sig själv och då, beroende på hur starkt cellminnet är, dvs hur mycket kraft som kroppen har lagt ner på att övertyga sig själv om att det felaktiga läget, är det riktiga, läser av sig själv och ”känna” inte igen sig själv längre… och då korrigerar kroppen tillbaka kotan i sitt felaktiga läge igen. Hur starkt cellminne som kroppen har utvecklat beror på hur mycket kraft kroppen har lagt ner på att skapa det, om det ligger ett trauma bakom och hur länge obalansen funnits.

Jag brukar kalla detta fenomen, för kroppens ologiska logik för sin egen överlevnad och funktion. Logiskt därför att den försöker hjälpa sig själv, ologiskt, därför att den genom detta beteende kan ”lägga krokben” för sig själv under rehabiliteringen. Detta är orsaken till att obalanser och symptom kan återkomma och beroende på hur starkt cellminnet är, så varierar antalet behandlingar och hur lång tid det tar, innan kroppen rehabiliterar sig tillbaka att våga lita på sin naturliga balans.

I vissa fall, om cellminnet är för starkt, är det svårt att helt få bort cellminnet, vilket gör att kroppen fortsätter att korrigera ryggraden tillbaka till det felaktiga läget. Om detta inträffar, så är min erfarenhet dock att allmäntillståndet överlag förbättras väsentligt även om det inte går att få kroppen att släppa cellminnet helt. Då kan man rekommendera för kunden att gå på behandlingar med någon form av regelbundenhet för att ”mota Olle i grind”. Vad man dessutom inte får glömma bort är att vi lever i ett samhälle, som både gasar och bromsar på samma gång och det faktum att vi fortsätter i denna anda, påverkar naturligtvis också kroppens läkning, eller brist på.

Våra behandlingar

Vi rekommender att kombinera Art Neuro® och Massage, utifrån din kropps behov.

Art Neuro®30 min   -   500 kr  Endast Art Neuro®Art Neuro® / Massage


45 min   -   700 kr

60 min   -   800 kr

90 min   -   1200 kr

120 min   -   1600 kr


ART NEURO® är ett registrerat varumärke som innehavs av Margareta Lundberg